Nudíš se o prázdninách?

Nudíš se o prázdninách?

Nudíš se o prázdninách?

Pojď si zahrát Férový fotbal. Díky FK Baník Most máš příležitost sportovat každý pátek až do konce prázdnin. Hrát se bude na hřišti na malou kopanou (u 7.ZŠ). Sraz je v pátek u Domina ve 13:30. Tak doraž a vezmi i další kámoše. Těšíme se na tebe :-)
Tonda Obal

Tonda Obal

Ve dnech 22. a 23.6. nás navštívili školitelé z organizace Tonda Obal, která se zabývá tříděním odpadu. Jednotlivé třídy prošly vzdělávacím programem, který byl nejen poučný, ale i velice zábavný. Žáci si mohli sami vyzkoušet, co a kam se má správně třídit, jak dlouho trvá, než se určité materiály rozloží a spoustu dalších užitečných informací. Nechybělo ani závěrečné shrnutí, kde žáci sami odpovídali, co si z programu zapamatovali nejvíce a za to je pak čekala odměna ve formě upomínkových předmětů, které si sami vybrali. Moc děkujeme organizaci Tonda Obal a jejím školitelům za pěkně odvedenou práci, která má smysl. 

Foto zde:

Řekni NE drogám

V pátek 23.6. se pro celý druhý stupeň konala přednáška „Řekni NE drogám“. Cílem přednášky bylo sdělit žákům fakta o drogách a tím jim umožnit učinit informované rozhodnutí ohledně dané drogy nebo drog, což vede buď k posunutí hranice začátku užívání drog nebo k rozhodnutí s drogami vůbec nezačínat nebo k vysazení již užívaných drog. Příběh, který byl vyprávěn z vlastní zkušenosti nejen žáky, ale i učitelé neskutečně zaujal. Pevně věříme, že přednáška v žácích zanechala pocit, že drogy ve svém životě a okolí opravdu NE.

 

Moc děkujeme za tuto zkušenost a možnost využít dané přednášky.   

Foto zde:

T-Mobile Olympijský běh

Pondělí 19.6. bylo věnováno T-Mobile Olympijskému běhu, který se jako každý rok konal v přilehlém parku blízko naší školy. Akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. Vždy se zúčastní všechny ročníky naší školy a oslavujeme tím radost z pohybu a sport jako takový. 

Cykloturistický kurz 2023

 

Hodnocení kurzu

Sportovní kurz proběhl ve dnech 4.6.2023 – 9.6.2023 ve sportovním areálu RS Termit Doksy. Zúčastnilo se ho 17 žáků z 6. – 9. třídy naší školy. Do Doks jsme přijeli v neděli 4. 6. odpoledne. Po tom co jsme se ubytovali, seznámili jsme se s areálem RS Termit. Náplní večerního programu byla pravidla silničního provozu. Žáci si poslechli přednášku, shlédli videoinstruktáž a nakonec všech 14 cyklistů zvládlo dopravní testy. Samotné sportování začalo v pondělí 5.6.2023. Žáci byli rozděleni do dvou skupin.  Jednu tvořili cyklisté (14) a tu druhou turisté (3) a obě skupiny se dopoledne pohybovaly v okolí Máchova jezera. Odpoledne cyklisté vyrazili na okruh kolem Doks a turisté se vypravili na Králův stolec. Večer se žáci zúčastnili první soutěže o ceny – hod na basketbalový koš. Úterní program nám zkomplikovalo počasí, protože prakticky celý den pršelo. Dopoledne proběhla soutěž smíšených dvojic ve stolním fotbale a poté ještě soutěž v šipkách. Odpoledne jsme za občasného deště podnikli exkurzi do centra města Doksy. Večer se počasí umoudřilo a mohli jsme uspořádat soutěž ve florbale. Ve středu cyklisté absolvovali „královskou etapu“ na hrad Bezděz. Turisté měli tuto část díky rozmočenému terénu trochu kratší – absolvovali pouze etapu do obce Obora. Večer si děti užívaly zlepšeného počasí ve sportovním areálu.  Ve čtvrtek dopoledne odjeli cyklisté posledních cca 20 km a turisté vykonali poslední procházku tentokrát k Břehyňskému rybníku. Odpoledne proběhly soutěže v několika sportovních dovednostech. Večer se uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěží, zhodnocení kurzu a závěrečná diskotéka. V pátek jsme dopoledne sbalili kufry, uklidili chatky a přesunuli jsme se na nádraží v Doksech. Odtud jsme vyrazili vlakem směr domov. Ve 12.57 jsme přijeli domů do Mostu. Na kurzu jsme splnili všechny plánované úkoly. Každý večer jsme měli k dispozici výborně vybavený sportovní areál. Neměli jsme žádné velké zdravotní komplikace. Závěr: Kurz 2023 se vydařil a většina žáků vyslovila přání se za rok do Doks opět vrátit.

 

J.Ceral – vedoucí kurzu

Foto zde:

Projekt Vesmír na 3. ZŠ v Mostě

 

  „Vesmír. Co si představíte, když se řekne slovo vesmír?“  Právě tak začala přednáška pana učitele 2. stupně Mgr. Petra Rouska ve čtvrtek 25.5.2023 v kinosále 3. ZŠ v Mostě. Ústředním tématem projektového dne byl právě vesmír, planety, první let do vesmíru a na Měsíc.

  Celou akci odstartovalo živé vysílání z vesmírné stanice ISS, které jsme sledovali na velkém plátně. Měli jsme štěstí a viděli jsme i kosmonauta, který zvenčí cosi opravoval.

  O chvilku později se k nám připojil z AV ČR geolog Mgr. et Mgr. Petr Brož Ph.D., který zodpovídal žákům jejich zvídavé dotazy. Nebylo to poprvé, co jsme se online s panem akademikem spojili. Poprvé to bylo před dvěma lety v době „covidové“ výuky. Děti si i tentokrát připravily otázky dopředu, a tak beseda skvěle odsýpala. Závěrem nám náš host povyprávěl o své nové knížce Vesmírníček, která byla vydána v říjnu loňského roku a je nominována na cenu DILIA Litera za debut roku 2022. Tuto knihu již máme ve své školní knihovně. Rozloučili jsme se slibem osobní návštěvy pan Brože u nás ve škole v příštím školním roce s nabídkou besedy pro žáky.

  Následovala v projektu vesmírná mise pod hlavičkami různých států, kde byla připravena i práce s pracovními listy. Vesmírné týmy plnily různé úkoly a získávaly malé odměny za své snažení. Součástí těchto aktivit bylo i společné vytvoření 3D modelu Sluneční soustavy.

  V rámci digitalizace ve výuce jsme využili možnost 3D brýlí, které naše škola využívá hojně ve vyučování. Prohlédli jsme si tak povrch planet naší Sluneční soustavy z povrchu Měsíce.

  Závěrem dne bylo vyhodnocení aktivit vesmírné mise a společné focení. Všichni jsme si odnesli z výuky spoustu nových poznatků a dobrý pocit ze společně stráveného času. Protože jsme byli rozděleni ve čtyřčlenných skupinkách žáků z 2. a 5.tříd, naučili jsme, jak pracovat v týmu, jak si pomáhat a rozdělovat si práci mezi sebou.

  Poděkování patří nejen oběma přednášejícím, ale i technické podpoře, kterou nám v kinosále zajistil pan učitel Bc. Vít Kořínek. Dále paní asistentkám Radce Korbové a Gábině Rottové za pomoc při organizaci dne. Paní učitelce Mgr. Novákové Kláře za přípravu 3D brýlí, Mgr. Dobruské Kateřině za veškerou pomoc a podporu během akce. Nesmím zapomenout i na poděkování všem dětem, které se s vervou pustily do řešení problémů a aktivně se zapojily do projektu.

Těšíme se na další putování vesmírem v příštím školním roce.

 

Za všechny zúčastněné vedoucí projektu Mgr. Kaftanová Lucie

Foto zde:

Žákovský parlament - turnaj v Člověče nezlob se a v dámě

 

Žákovský parlament si připravil pro mladší spolužáky z 1. stupně 3.5. Karneval a 22.5. turnaj v Člověče nezlob se a v dámě.

Karnevalové odpoledne bylo plný her a soutěží. Žáci si společně na závěr zatancovali a zazpívali.

Hlavní odměnu dostali nejhezčí karnevalové masky a nejlepší tanečník.

Sladkou odměnu také dostávali mladší spolužáci za každou hru a také za účast.

22.5. Turnaj – Člověče nezlob se a Dáma

Krásně strávené odpoledne prožil žákovský parlament ze spolužáky z 1. stupně 22.5. kde se konal turnaj v Dámě a Člověče nezlob se. Každý člen žákovského parlamentu se věnoval mladším spolužákům, kde se s nimi zahráli. Každý účastník turnaje si poté odnesl sladkou odměnu.

Děkujeme mladším spolužákům za účast a za příjemně strávené  odpoledne.

 

 

Zpracovala za ŽP Ing. Romana Policarová

Foto zde:

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter