Žákovský parlament

Tisk Email

Žákovský parlament se utváří v celoškolním komplexním procesu, během něhož dochází ke změně klimatu ve škole a k proměně vztahu mezi vedením školy, zaměstnanci a žáky směrem k partnerství, spolupráci, společnému rozhodování. Učí žáky znát jejich povinnosti i práva a tato práva používat.

 • Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy.
 • Cíleně rozvíjí občanské kompetence (jedinečná příležitost pro zkušenostní učení).
 • Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
 • Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
 • Podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře.
 • Sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy.
 • Zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých).

Co je tedy žákovský parlament?

 • V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli zvoleni ve svých třídách za zástupce třídních kolektivů, a pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe.
 • Parlament obvykle na školách vykonává především tyto aktivity:
 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy.
 • Komunikuje s vedením školy a s učiteli.
 • Přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem)

Parlament pořádá akce pro žáky:
Parlamenťáci se podílejí na organizování akcí školy, vymýšlí akce nové, vlastní. Typ akce je možné vybrat pomocí ankety, kterou ŽP uspořádá, nebo na základě sběru informací ve třídách a jejich následném prodiskutování na zasedání.Parlament může uspořádat různé akce (kulturní akce, přespávání ve škole, oslavy svátků, charitativní akce, barevné dny, sportovní turnaje, sběr papíru...).


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter