Školní metodik prevence

Tisk Email

Primární prevence rizikového chování je soubor opatření, kterými se předchází výskytu rizikového chování, omezuje se jeho další rozvoj, zmírňují se již existující formy tohoto chování a pomáhají se řešit jeho důsledky.

Působení v oblasti prevence rizikového chování zaměřujeme na osvojení kompetencí zdravého životního stylu, osobnostní a sociální rozvoj žáků zodpovědných za vlastní chování. Informujeme žáky o důsledcích rizikového chování, učíme je se samostatně rozhodovat, posilujeme jejich duševní odolnost vůči negativním vlivům, vytváříme pozitivní klima ve školním prostředí.

Na prevenci se podílejí všichni členové pedagogického sboru.

Preventivní program je dokumentem školy, který vychází z legislativy MŠMT a je zpracováván vždy na jeden školní rok.

Školní metodik prevence:         
Mgr. Taťána Šmídová

Zde si můžete stáhnout preventivní program školy.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter