Den prevence na 3. ZŠ

Tisk Email

 

Na základní škole U Stadionu bylo čtvrteční dopoledne 23. května věnované „Dnu prevence“ pro 1.stupeň. Cílem tohoto dne bylo žákům přiblížit témata jako je internet a bezpečné prostředí, slušné chování, péče o naše zdraví, návykové látky, cizí lidé nebo jak nakládat s volným časem. Pro každý ročník se vybrala tři různá témata, která byla v režii třídních učitelů. Ti se střídali u žáků jednotlivých tříd v ročníku a pracovali s nimi pomocí videoukázek, pracovních listů, interaktivní tabule, skupinové práce či si vyzkoušeli konkrétní situace a jak je řešit. Žákům i pedagogům se preventivní dopoledne líbilo a v příštím školním roce jej nezapomeneme opět zařadit do našeho plánu.

Za 1. stupeň a prevenci Mgr. Ivana Bartošová

Foto zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter