Červen ve školní družině

Tisk Email

 

           Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí. V družinách sice proběhl až 3. 6., ale o to víc so ho děti užily. Při soutěžích/ hod na cíl, hod pingpongovým míčkem do kelímků, skok do dálky, hod do dálky a na koš, shazování kuželek a skákání přes švihadlo, namotávání bonbónů na provázku/ pomáhali i žáci školního parlamentu.

          14.6. se všechny družiny zúčastnily olympiády. Děti soutěžily v tradičních disciplínách/trojskok, skok z místa, hod na koš, hod na cíl a do dálky.

          Konec školního roku děti oslavily tradiční diskotékou na terase školní družiny. Zopakovaly si naučené tanečky a zazpívaly známé písničky.

          Všem dětem přejeme krásně prožité letní prázdniny a těšíme se v září na shledanou.

                                                                                                                                                      Bienebergová M.

Foto najdete zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter