Pilotní projekt „Bez mobilních telefonů“

Tisk Email

 

Vážení rodiče,

V rámci projektu prevence patologických jevů, kterého se škola účastní, jsme vyhlásili tři dny od 13. do 15. 6. 2023 

„Bez mobilních telefonů

Jde nám o prevenci kyberšikany, které chceme dosáhnout omezením užívání mobilních telefonů i o přestávkách a volných hodinách, a to v rámci zajištění ochrany a bezpečnosti žáků či zaměstnanců školy. Zároveň se od září chystá změna školního řádu, která se bude týkat užívání mobilních telefonů na naší škole a tento Týden bez mobilních telefonů bude zároveň ověřovací, abychom si vyzkoušeli, jak s tím pracovat.

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)

§ 30, odstavec 1, písmeno c:

Ředitel školy vydá školní řádŠkolní řád a vnitřní řád upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy    a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.“

§ 30 odstavec 3:

„Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.“

Časopis Psychologie, březen 2023:

„S érou mobilních telefonů jsme sice získali skvělou možnost být stále v kontaktu, operativně zařídit několik důležitých věcí při popojíždění v dopravní zácpě, máme pocit, že vše ve svém životě máme více pod kontrolou, ale zároveň se stáváme zranitelnějšími vlastním strachem. Odborníci dokonce hovoří o novodobé fóbii. Dali jí název nomophobia (zkratka z anglického no mobil fobia) a vysvětlují ji jako panický strach uživatelů ze ztráty mobilního kontaktu. Prý jí po celém světě trpí už miliony lidí. Někteří lidé jsou natolik závislí na svých mobilních telefonech, že pro ně představa ztráty signálu, vybití baterie či jednoduše zapomenutí si mobilu znamená okamžité zvýšení hladiny stresu. Odborníci odhadují, že nomophobia může ve větší či menší míře postihovat až 53 % uživatelů mobilních telefonů. Podle loňského průzkumu uveřejněného britským listem Daily Mail 58 % mužů a 43 % žen uvádělo, že cítí stres a úzkost, pokud se jim vybije baterie či dojde kredit, ztratí telefon nebo se dostanou mimo dosah sítí.“

Věříme, že náš dobrý záměr pochopíte a podpoříte.

Mgr. Forman Josef


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter