"Podpora žáků ZŠ v Mostě"

"Podpora žáků ZŠ v Mostě"

Tisk Email

   

     Dne 1.9.2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   zahájen  projekt  "Podpora žáků ZŠ v Mostě". Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie.  

   

     Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let a do jejich realizace je zapojen 10 základních škol v Mostě, Statutární město Most prostřednictvím Klubu národnostních menšin, Oblastní charita v Mostě prostřednictvím klubu Sovička a Pobočka Diakonie CB v Mostě prostřednictvím klubu Záplata.  

     Hlavním cílem projektu je  podpora rovného přístupu žáků základních škol ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím  proudu,  a to včetně podpory dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit. K naplnění tohoto cíle bude přispívat široké spektrum klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na podporu žáků jak v prostředí základních škol (před a po vyučování), tak v prostřední mimoškolních klubů. Dvě z aktivit jsou též zaměřeny na rodiče žáků, na jejich aktivnější zapojení do života školy a motivaci dětí k domácí přípravě do školy. 

  

Na školách jsou nově zřízeny pozice podpůrných pracovníků pro děti a rodiče ze soc. vyloučených lokalit, které umožní pravidelnou podporu žáků při přípravě na vyučování (domácí úkoly, doučování, příprava na testy, zpracování referátů atp.), každá z partnerských škol si dle svých potřeb zvolila počet těchto pracovníků a rozsah jejich úvazku od 0,15 úvazku do 0,5 úvazku. Žáci mají též ve školách možnost volby z více než 50 zájmových kroužků se zaměřením např. na sport, finanční gramotnost, divadlo, cizí jazyky či kroužky typu mladý zdravotník, hasič, dobrovolník atp. 

Na naší škole máme díky tomuto projektu dva kroužky doučování pro žáky 2.stupně a dále 4 sportovní kroužky – házená, volejbal a dvakrát sportovní hry. 

  

V prostředí mimo ZŠ jsou nabízeny každé odpoledne doučování kluby, a to jak pro jednotlivce, tak pro menší skupiny dětí. V těchto klubech je možné si připravovat domácí úkoly, zaměřit se na určité předměty, se kterými může mít dítě potíže, připravit se na zkoušení atp. Kluby budou nabízet zážitkové vzdělávací aktivity též v době hlavních prázdnin, a to včetně např. tématických vycházek či výletů do okolí. 

  

Na každé z partnerských škol pracuje v koordinátor inkluze, který podporuje zavádění proinkluzivních opatření dle potřeb konkrétních žáků školy, úzce spolupracuje s vedením školy a zároveň dochází k výměně zkušeností a příkladu dobré praxe v rámci celého projektového týmu. 

  

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Genesiaz.s. 

Partneři projektu: 

Statutární město Most, 

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., 

Oblastní charita Most, Pobočka Diakonie CB v Mostě, 

1. ZŠ - Základní škola, Most, Svážná 2342, p.o., 

3. ZŠ - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p.o, 

4. ZŠ - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, p.o., 

7. ZŠ - Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o., 

 8. ZŠ - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,p.o. , 

10. ZŠ Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p.o., 

11. ZŠ - Základní škola, Most, Obránců míru 2944, p.o., 

14. ZŠ - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p.o., 

15.ZŠ - Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, p.o., 

18.ZŠ - Základní škola, Most, Okružní 123/8, p.o.,  

      

 

 

 


Vážení rodiče, milí žáci, v příloze naleznete tiskopis přihlášky na SŠ a také vzor vyplnění. 

Vážení rodiče, milí žáci, v přílohách se nacházejí specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělávání

...

Vážení rodiče, milí žáci. V příloze se nachází ucelený přehled středních škol a oborů v okrese Most pro rok 2018/19, obory „E“ v Ústeckém kraji a připojuji

...
Všechny články

OPVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 

Tento projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

...

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49

...

Představujeme nový projekt zaměřený na rozšířené bezplatné kariérové poradenství. V čem vám můžeme pomoci a poradit?

  • v poznání informačních zdrojů, které pro vás mohou být zajímavé
...

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace vypisuje v rámci projektu Růstová skupina II, výběrové řízení na dodávku odborné publikace. Výzvu k podání nabídek je přiložena v

...

Základní škola vypisuje výběrové řízení na dodávku interaktivních tabulí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. 

Základní škola Most, U Stadionu 1028 je příjemcem dotace projektu "CZ.1.07/1.2.00/14.0109 - Růstová skupina na základní škole II" v rámci operačního programu Vzdělávání

...

Projekt - CZ.1.07/1.1.13/22.0029

 Základní škola Most, U Stadionu je zapojena do tohoto projektu, který řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v Ústeckém
...

Projekt - CZ.1.07./1.1.13/03.0028 

Cílem projektu je zpracování výukového materiálu, který přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách jednotlivých partnerů. V rámci

...
Stiskněte Enter
Stiskněte Enter