PRAXIN - Inovace a modernizace praktického vyučování

Tisk Email

Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ (PRAXIN)
CZ.1.07/1.1.00/54.0018
Název operačního programu: OP pro konkurenceschopnost


Základní škola, Most, U Stadionu 1028 je partnerem projektu PRAXIN, jehož meritem je inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Most, příspěvkové organizaci.
Cílem projektu je zlepšení klíčových kompetencí žáků vybraných oborů vzdělání. Specifickým cílem je vytvoření vlastního střediska praxe pro praktické vyučování a poskytování poradenské činnosti střediskem praxe.
Prostřednictvím projektu žadatel naváže a zkvalitní spolupráci školy s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) a dosáhne rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Projekt je rozdělen do dvou klíčových aktivit:
01 Budování vlastního střediska praxe,
02 Poradenská činnost pro ZŠ v podnikání.
Partnery pro aktivity 02 je pět základních škol. Předkladatel projektu bude poradenskou činností vést učitele a žáky základní školy k založení a k fiktivnímu fungování minipodniku. Aktivita bude realizována v pěti fázích a na závěr aktivity bude uspořádán miniveletrh, kterého se zúčastní jako vystavovatelé minipodniky jednotlivých partnerských základních škol a fiktivní firmy předkladatele projektu. Minipodniky získají od předkladatele projektu pro svoji činnost vhodné IT zařízení.
Aktivita bude probíhat od října 2014 do června 2015.

 


Vážení rodiče, milí žáci, v příloze naleznete tiskopis přihlášky na SŠ a také vzor vyplnění. 

Vážení rodiče, milí žáci, v přílohách se nacházejí specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělávání

...

Vážení rodiče, milí žáci. V příloze se nachází ucelený přehled středních škol a oborů v okrese Most pro rok 2018/19, obory „E“ v Ústeckém kraji a připojuji

...
Všechny články

OPVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 

Tento projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

...

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49

...

Představujeme nový projekt zaměřený na rozšířené bezplatné kariérové poradenství. V čem vám můžeme pomoci a poradit?

  • v poznání informačních zdrojů, které pro vás mohou být zajímavé
...

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace vypisuje v rámci projektu Růstová skupina II, výběrové řízení na dodávku odborné publikace. Výzvu k podání nabídek je přiložena v

...

Základní škola vypisuje výběrové řízení na dodávku interaktivních tabulí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. 

Základní škola Most, U Stadionu 1028 je příjemcem dotace projektu "CZ.1.07/1.2.00/14.0109 - Růstová skupina na základní škole II" v rámci operačního programu Vzdělávání

...

Projekt - CZ.1.07/1.1.13/22.0029

 Základní škola Most, U Stadionu je zapojena do tohoto projektu, který řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v Ústeckém
...

Projekt - CZ.1.07./1.1.13/03.0028 

Cílem projektu je zpracování výukového materiálu, který přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách jednotlivých partnerů. V rámci

...
Stiskněte Enter
Stiskněte Enter