Růstová skupina na základní škole II

Tisk Email

Základní škola Most, U Stadionu 1028 je příjemcem dotace projektu "CZ.1.07/1.2.00/14.0109 - Růstová skupina na základní škole II" v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je zaměřen na žáky základní školy.

Cílové skupiny:

  • žáci se specifickými vzdělávacími potřebami
  • ostatní žáci

Aktivním zapojení žáků těchto skupin do projektu dojde k vytvoření požadovaných inkluzivních podmínek, které jsou jedním z předpokladů pro dosažení zdravého klimatu ve škole.

Termín zahájení projektu: březen 2010

Termín ukončení projektu: březen 2013


 

Vybrané aktivity uskutečněné v rámci projektu:

Závěrečná konference.

Závěrečná konference projektu se uskutečnila 21.2.2013, ve velkém salonku hotelu CASCADE, Most. Mezi vzácné hosty konference patřili ředitel partnerské školy z Kolína Mgr. Petr Strejček, Mgr. Zdeňka Lukešová vedoucí OSPOD Magistrátu města Mostu, Mgr. Kateřina Králíčková z PPP v Mostě a Bc. Karel Tichý projektový manažer firmy AC EDUCATION. Projekt byl na této škole realizován celkem tři roky a celková finanční dotace přesahovala tři miliony. Díky evropským financím mohlo přes 50 dětí z Mostu a Kolína zažívat chvilky, které možná již nikdy nezažijí. Bylo to nejen na 12-cti víkendových pobytech, ale také na jednotlivých skupinových sezeních. Celkového hodnocení se zúčastnili rodiče společně s dětmi, kterým se jednotlivé skupiny představily se svým programem. Na závěrečnou konferenci přišli také kolegové ze školy. Velice oceňovali práci, kterou lektoři projektu provedli. Děti se již umí vyjadřovat před autoritou a u některých se podařilo zlepšit školní úspěšnost. Celkově lze projekt hodnotit jako velice úspěšný a je velká škoda, že v současné době není vypsaná žádná výzva, do které by se škola opět zapojila.

Fotogalerie


Růstová skupina  v Praze

Závěrečnou akcí projektu Růstová skupina na základní škole II. byl víkendový pobyt 22.2. – 24.2.2013. Tentokrát se uskutečnil do našeho hlavního města Prahy. Nejednalo se o žádný zátěžový víkend. Smyslem tohoto výjezdu bylo loučení se s projektem a loučení se s lidmi, kteří se pravidelně každých čtvrt roku scházeli a trávili společné chvíle. Vytvořilo se opravdové přátelství, které si děti odnášejí do dalšího života. Loučení bylo natolik silné, že chvilkami teklo mnoho slziček, a to nejen u dětí, ale také u lektorů, kterým se bude hodně stýskat.  Program byl na Prahu asi tradiční. Návštěva 3D kina, velká prohlídka Pražského hradu a návštěva policejního muzea. Večerní program směřoval k tzv. uzavírání a hodnocení toho, co jsme společně zažili. Nedělní odjezd se neobešel opět bez slziček, a tak cesta domů byla hodně smutná. Všichni však doufají, že se co nejdříve vypíše nějaká další evropská výzva a projekt bude možné znovu obnovit.

Fotogalerie


Konference

19.5.2010
Tato zahajovací konference se uskutečnila za přítomnosti vzácných hostů - Ing. Vlastimila Vozky - primátora města Mostu, Mgr. Marie Šťastné - ředitelky krajské PPP a a Mgr. Petra Strejčka - ředitele ZŠ Kolín (partnerská škola).
Dále se zúčastnily děti z obou partnerských škol Mostu a Kolína. Děti z Mostu přivedly i své rodiče.
V průběhu konference byly prezentovány cíle projektu a představili se jednotliví lektoři a jejich asistenti se zaměřením a náplní činnosti svých skupin.
Pro děti z Kolína byl tento den velice náročný, protože absolvovaly nejenom konferenci, ale i cestu do Mostu a zpět do Kolína.


Přibyslav

25.6. - 27.6.2010
Pobyt se uskutečnil v krásném prostředí na okraji města Přibyslav.
V rámci dalších aktivit jsme společně navštívili Hasičské muzeum a podnikli odpolední pěší výpravu k památníku Jana Žižky z Trocnova.
Velkým přínosem tohoto setkání bylo vzájemné poznávání a splynutí obou kolektivů dětí z Mostu i Kolína prostřednictvím komunikačních a poznávacích technik.


Workshop

25.8. - 26.8.2010
Cílem této dvoudenní akce bylo prezentovat zkušenosti z realizace projektu a vzájemná výměna zkušeností v partnerských školách ZŠ Bobrová, ZŠ Ivančice - Řeznovice, VOŠ a SOŠ a SOU Kopřivnice.
První den se uskutečnilo setkání v Bobrové a Řeznovicích s dojezdem do Kopřivnice.
Druhý den workshop na VOŠ a SOŠ a SOU v Kopřivnici.


Hlinsko

3.12. - 5.12.2010
Ubytování při tomto prvním zimním výjezdu bylo na úpatí sjezdovky v Hlinsku. Denní program byl přizpůsoben zimnímu období. Společně jsme navštívili skanzen na Veselém kopci u Dřevíkova, kde jsme mimo řady historických staveb a ukázek řemesel viděli i pravou domácí zabijačku.
V Hlinsku jsme pak navštívili soubor lidových staveb pod názvem Betlém. Nelze nepřipomenout pořádnou zimní koulovačku a bobování.
Tyto aktivity byly prokládány psychosociálními technikami na poznávání se sebe sama, hledáním svých pozitivních vlastností a výtvarnou zkratkou představení svého pravého já.


Zbraslavice

10.9. - 12.9.2010
Výjezd se uskutečnil v rekreačním středisku nedaleko od Zbraslavic.
Součástí denního programu byl pěší výlet do Zbraslavic a různé činnosti v areálu střediska a jeho blízkého okolí jako například přetahování lanem, lanová prolézačka v lese apod.
Je nutno se zmínit i o hromadné akci - sběru hub.
Večerní program byl zaměřen na skupinovou spolupráci mezi dětmi z Mostu a Kolína, především hledání společného erbu našeho setkání.


Brejlov

11.3. - 13.3.2011
Ubytováni jsme byli v původním mlýně na řece Sázavě nedaleko od Týnce nad Sázavou. Uskutečnil se výlet do Týnce nad Sázavou, kde si děti prohlédly historickou část města. Další zastávka byla na loveckém hradě Konopiště, kde děti v rozsáhlém parku soutěžily a poznávaly rozmanité druhy květin a keřů.
Vzhledem k pěknému počasí byly aktivity dětí převážně uskutečňovány ve venkovních prostorech.Hry byly zaměřeny na výdrž a kolektivní spolupráci.


Konference

12.1.2011
Konference se opět zúčastnily děti s doprovodem z partnerské školy v Kolíně. Mezi hosty jsme mohli přivítat zástupce PPP v Mostě Mgr. Králíčkovou a svým vystoupením přispěla i PhDr. Helena Vrbková - psycholog zaměřený na prevenci a poruchy chování dětí.
Jednotliví lektoři se svými asistenty prezentovali činnost ve skupinách za uplynulé období.
Součástí byly i ukázky z výjezdů organizovaných v rámci projektu.
Na večer byl připraven program pro děti z Kolína s využitím prostor a bazénu naší školy.

V Mosteckých listech vyšel článek o konferenci: 

Mostecké listy

 


Blaník

17.6. - 19.6.2011

V polovině června se žáci Základní školy U Stadionu a  Základní školy z Kolína v rámci projektu Růstová skupina I.  vydali do kraje blanických rytířů. V rámci projektu se uskutečnila další plánovaná aktivita. Tentokrát se v krásném a malebném prostředí mohli uskutečnit aktivity, které přispívají k jejich vlastnímu sebepoznání a srovnání se třeba i s autoritou. Všechny aktivity byly směřovány tímto směrem, ale bylo zde také i sportovní vyžití. V sobotu dokonce žáci vystoupili na naši slavnou horu Blaník. Tím si připomněli i kousek naší historie. Víkend se opět povedl a všichni se těší na v pořadí pátý výjezd v září.


Nové Město nad Jáchymovem

2.12. - 4.12.2011

V tomto termínu se uskutečnil další víkendový pobyt v rámci projektu ESF Růstová skupina na základní škole II. Pobyt se uskutečnil pod Klínovcem, v Novém Městě nad Jáchymovem.

Napsali o nás.


Konference projektu "Růstová skupina na základní škole II"

18. ledna 2012

V pořadí již třetí konference tohoto projektu se uskutečnila v prostorách REPRE za účasti zástupců partnerské školy z Kolína. V průběhu konference vedoucí jednotlivých skupin za pomoci žáků prezentovali výsledky své práce. Na konferenci vystupili i hosté z PPP a SVP v Mostě. Příjemným zpestřením byla ukázka canisterapeutické činnosti se psem.

 

O konferenci vyšel článek v Mosteckých lístech: 

Mostecké listy

 

Tentokrát se víkend uskutečnil v malebném chrudimském kraji, v obci Seč.
Je zde krásná přehrada, na jejímž břehu bylo ubytování.
Program výjezdu byl opět zaměřen na sebepoznání žáků cílové skupiny a samozřejmě okolního kraje.
Dětem se zejména líbil výlet do nedalekých Slatiňan, kde si děti prohlédly zámek a okolí.
V neděli žáci navštívili zříceninu hradu Lichnice. Poutavá prohlídka byla doplněna možností zastřílet si ze starodávného luku a další atrakce.
Výjezd se vydařil i díky slunečnému počasí.
Všichni se shodli, že se těší na další výjezd, který se uskuteční přímo ve městě partnerské školy - Kolíně, který budou chtít místní předvést co nejpoutavěji.

 

 

 


SEČ

Ve dnech 23. až 25. března 2012 se žáci zapojení do projektu spolu se svými lektory zúčastnili společně s partnerskou Základní školou z Kolína dalšího víkendového setkání.Tentokrát se víkend uskutečnil v malebném chrudimském kraji, v obci Seč. Je zde krásná přehrada, na jejímž břehu bylo ubytování. Program výjezdu byl opět zaměřen na sebepoznání žáků cílové skupiny a samozřejmě okolního kraje. Dětem se zejména líbil výlet do nedalekých Slatiňan, kde si děti prohlédly zámek a okolí. V neděli žáci navštívili zříceninu hradu Lichnice. Poutavá prohlídka byla doplněna možností zastřílet si ze starodávného luku a další atrakce. Výjezd se vydařil i díky slunečnému počasí. Všichni se shodli, že se těší na další výjezd, který se uskuteční přímo ve městě partnerské školy - Kolíně, který budou chtít místní předvést co nejpoutavěji.


Vážení rodiče, milí žáci, v příloze naleznete tiskopis přihlášky na SŠ a také vzor vyplnění. 

Vážení rodiče, milí žáci, v přílohách se nacházejí specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělávání

...

Vážení rodiče, milí žáci. V příloze se nachází ucelený přehled středních škol a oborů v okrese Most pro rok 2018/19, obory „E“ v Ústeckém kraji a připojuji

...
Všechny články

OPVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 

Tento projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

...

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49

...

Představujeme nový projekt zaměřený na rozšířené bezplatné kariérové poradenství. V čem vám můžeme pomoci a poradit?

  • v poznání informačních zdrojů, které pro vás mohou být zajímavé
...

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace vypisuje v rámci projektu Růstová skupina II, výběrové řízení na dodávku odborné publikace. Výzvu k podání nabídek je přiložena v

...

Základní škola vypisuje výběrové řízení na dodávku interaktivních tabulí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. 

Základní škola Most, U Stadionu 1028 je příjemcem dotace projektu "CZ.1.07/1.2.00/14.0109 - Růstová skupina na základní škole II" v rámci operačního programu Vzdělávání

...

Projekt - CZ.1.07/1.1.13/22.0029

 Základní škola Most, U Stadionu je zapojena do tohoto projektu, který řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v Ústeckém
...

Projekt - CZ.1.07./1.1.13/03.0028 

Cílem projektu je zpracování výukového materiálu, který přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách jednotlivých partnerů. V rámci

...
Stiskněte Enter
Stiskněte Enter