Projekt Vesmír na 3. ZŠ v Mostě

Projekt Vesmír na 3. ZŠ v Mostě

Tisk Email

 

  „Vesmír. Co si představíte, když se řekne slovo vesmír?“  Právě tak začala přednáška pana učitele 2. stupně Mgr. Petra Rouska ve čtvrtek 25.5.2023 v kinosále 3. ZŠ v Mostě. Ústředním tématem projektového dne byl právě vesmír, planety, první let do vesmíru a na Měsíc.

  Celou akci odstartovalo živé vysílání z vesmírné stanice ISS, které jsme sledovali na velkém plátně. Měli jsme štěstí a viděli jsme i kosmonauta, který zvenčí cosi opravoval.

  O chvilku později se k nám připojil z AV ČR geolog Mgr. et Mgr. Petr Brož Ph.D., který zodpovídal žákům jejich zvídavé dotazy. Nebylo to poprvé, co jsme se online s panem akademikem spojili. Poprvé to bylo před dvěma lety v době „covidové“ výuky. Děti si i tentokrát připravily otázky dopředu, a tak beseda skvěle odsýpala. Závěrem nám náš host povyprávěl o své nové knížce Vesmírníček, která byla vydána v říjnu loňského roku a je nominována na cenu DILIA Litera za debut roku 2022. Tuto knihu již máme ve své školní knihovně. Rozloučili jsme se slibem osobní návštěvy pan Brože u nás ve škole v příštím školním roce s nabídkou besedy pro žáky.

  Následovala v projektu vesmírná mise pod hlavičkami různých států, kde byla připravena i práce s pracovními listy. Vesmírné týmy plnily různé úkoly a získávaly malé odměny za své snažení. Součástí těchto aktivit bylo i společné vytvoření 3D modelu Sluneční soustavy.

  V rámci digitalizace ve výuce jsme využili možnost 3D brýlí, které naše škola využívá hojně ve vyučování. Prohlédli jsme si tak povrch planet naší Sluneční soustavy z povrchu Měsíce.

  Závěrem dne bylo vyhodnocení aktivit vesmírné mise a společné focení. Všichni jsme si odnesli z výuky spoustu nových poznatků a dobrý pocit ze společně stráveného času. Protože jsme byli rozděleni ve čtyřčlenných skupinkách žáků z 2. a 5.tříd, naučili jsme, jak pracovat v týmu, jak si pomáhat a rozdělovat si práci mezi sebou.

  Poděkování patří nejen oběma přednášejícím, ale i technické podpoře, kterou nám v kinosále zajistil pan učitel Bc. Vít Kořínek. Dále paní asistentkám Radce Korbové a Gábině Rottové za pomoc při organizaci dne. Paní učitelce Mgr. Novákové Kláře za přípravu 3D brýlí, Mgr. Dobruské Kateřině za veškerou pomoc a podporu během akce. Nesmím zapomenout i na poděkování všem dětem, které se s vervou pustily do řešení problémů a aktivně se zapojily do projektu.

Těšíme se na další putování vesmírem v příštím školním roce.

 

Za všechny zúčastněné vedoucí projektu Mgr. Kaftanová Lucie

Foto zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter