Projekt – „Continents“

Projekt – „Continents“

Tisk Email

 

Protože v osnovách pro anglický jazyk (9. ročník) je jedním z témat – kontinenty, rozhodli jsme se pro další skupinové projekty.

V rámci projektového vyučování jsme s devátými třídami pracovali ve skupinách na výše zmíněné téma.

V hodinách jsme několikrát navštívili IT učebny, kde jsme intenzivně vyhledávali informace a pracovali s programy jako: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.

Závěrem celého projektu byla hodina, ve které žáci představili jednotlivé kontinenty – s použitím interaktivní tabule přednášeli své prezentace, zároveň popisovali vytvořené mapy – to vše v anglickém jazyce.

Každá skupina představila svůj projekt – svůj kontinent a ostatní žáci hodnotili grafickou stránku projektu, ale také samotný přednes (mohli komentovat jednotlivé práce, zapojit se v diskusi).

Tento projekt měl mnoho cílů, ale nejdůležitější z nich byly: umět spolupracovat se spolužáky, práce s počítačem a s interaktivní tabulí (s jednotlivými programy), propojení mezipředmětových vztahů (anglický jazyk, zeměpis, výtvarná výchova), rozšíření vědomostí a znalostí o kontinentech.

 

Všechny cíle byly splněny a jednotlivé projekty jsou k nahlédnutí v jazykové učebně.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter