ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tisk Email

 

     Nový školní rok jsme zahájili 4. září 2023. Po přivítání dětí po prázdninách, přijetí nových prvňáčků a dětí z přípravných tříd, jsme se zaměřili na poznávání školy a jejího okolí, které vyvrcholilo dne 22. 9. v oblíbené soutěži „Co víš o svém městě?“. Do soutěže se zapojila všechna oddělení školní družiny. Děti luštily křížovky, skládaly puzzle, odpovídaly na otázky, hledaly v mapě, určovaly významné budovy našeho města. Po vyhodnocení čekala na všechny sladkost a na ty nejlepší drobná věcná odměna.

Během září jsme také aktivně sportovali na terase školní družiny. Hráli jsme s míčem zapamatovanou, fotbal, házeli na koš. Byli jsme plavat v bazénu školy. Po těchto trénincích na děti čekal turnaj ve vybíjené. I zde byly děti za své výkony odměněny.

 

                                                                                              Napsala: Marie Steppanová

Foto z akci najdete zde:

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter